Καλώς ήρθατε στη ψηφιακή βάση δεδομένων, με καλές πρακτικές για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων.

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση διαφόρων δραστηριοτήτων διαχείρισης, υλοποίησης και διασφάλισης ποιότητας, καθώς και διοργάνωσης προωθητικών ή εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, που σχετίζονται με (και όχι μόνο) ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα. Στόχος της βάσης δεδομένων είναι να ευαισθητοποιήσει τους διαχειριστές έργων, σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των έργων τους και να τους βοηθήσει στην υλοποίηση αυτών, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα, μεθόδους ή εργαλεία για τη μείωσή ή/και την αντιστάθμισή του οικολογικού τους αποτυπώματος.
Συγκεκριμένα, η βάση δεδομένων απευθύνεται, κυρίως, σε διαχειριστές χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και περιλαμβάνει μια συλλογή καλών πρακτικών, όπου περιγράφονται λεπτομερώς τα σημεία και οι δραστηριότητες, όπου με τα κατάλληλα μέτρα ένα έργο θα μπορούσε να γίνει πιο "πράσινο" κατά την υλοποίηση του.

Αν και δεν υπάρχει πανάκεια για τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι διαχειριστές έργων μπορούν πάντα να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις των αποφάσεων τους και να επιλέγουν τις πιο πράσινες εναλλακτικές λύσεις. Προσδιορίζοντας τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες υλοποίησης, δε θέλουμε να πούμε ότι μόνο αυτές είναι οι «σωστές» αποφάσεις και όλες οι άλλες είναι λάθος. Αντίθετα, αυτό που επιθυμούμε είναι να δώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους διαχειριστές έργων, για να λάβουν οι ίδιοι συνειδητά τις αποφάσεις τους και να ενισχύσουμε την κριτική τους σκέψη σε σχέση με την οικολογική βιωσιμότητα των έργων. Στόχος μας είναι, επίσης, να τους βοηθήσουμε να δώσουν το παράδειγμα στις ομάδες με τις οποίες συνεργάζονται καθημερινά κατά την υλοποίηση των έργων τους.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεισφέρετε στο έργο μας, με νέες ιδέες/προτάσεις σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των έργων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα βάση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή με έναν από τους εταίρους μας (τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου) και θα σας στείλουμε μια σχετική φόρμα για να τη συμπληρώσετε.
Πριν ξεκινήσετε την περιήγηση σας στη βάση δεδομένων με τις καλές πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης έργων, ίσως θα θέλατε να συμπληρώσετε μια “λίστα ελέγχου” που έχουμε δημιουργήσει, προκειμένου να δείτε αν έχετε ήδη σκεφτεί/υλοποιήσει εναλλακτικές λύσεις πράσινης διαχείρισης των έργων σας, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και υλοποίησης τους.
Για να περιηγηθείτε στη βάση δεδομένων, απλώς κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις φάσεις του έργου και θα εμφανιστούν τα σχετικά παραδείγματα καλών πρακτικών. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να αφορούν περισσότερες από μία φάσεις έργων, επομένως η κατηγοριοποίησή τους είναι ευρεία και όχι περιοριστική.