Ψηφιακή Βάση δεδομένων με καλές πρακτικές για οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων

think twice! treasury

Η ψηφιακή Βάση Δεδομένων θα σας εμπνεύσει να βρείτε λύσεις μέσα στον οργανισμό σας και να σας παρέχει αρκετές πληροφορίες για να παίρνετε συνειδητές αποφάσεις. Περιλαμβάνει:

  • μία συλλογή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής από τις συμμετέχουσες χώρες των εταίρων που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις των έργων (π.χ. διαχείριση, συναντήσεις, εκπαίδευση, εκδηλώσεις, διάδοση, κ.λ.π.) προσφέροντας «πιο πράσινες» εναλλακτικές λύσεις για να το σκεφτείτε καλύτερα
  • μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, των περισσότερο ή λιγότερο πράσινων εναλλακτικών λύσεων για όλες τις δραστηριότητες υλοποίησης του έργου
  • μία λίστα ελέγχου για τις ομάδες διαχείρισης έργου, που μπορείτε να ελέγξετε αν έχετε σκεφτεί τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις σε οποιοδήποτε σημείο ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου σας
think twice! leave floating
:
:
:
Scroll to Top