Ψηφιακό Stress Test των υφιστάμενων πρακτικών, το οποίο θα οδηγεί σε εξατομικευμένη εκπαίδευση.

think twice! stress test

Με βάση το περιεχόμενο της ψηφιακής Βάσης Δεδομένων, θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό Stress Test, με θέμα “Πόσο πράσινη είναι η διαχείριση του έργου μου;” για να ελέγξει την οικολογική βιωσιμότητα της δικής σας διαχείρισης του έργου. Το ψηφιακό Stress Test θα έχει διαφορετική στρατηγική για την προσέγγιση του θέματος της οικολογικής βιωσιμότητας στη διαχείριση έργων, μέσω μιας μεθοδολογίας μάθησης βασισμένης σε παιχνίδια. Μόλις πραγματοποιήσετε το Stress Test θα κατευθυνθείτε σε ένα επίπεδο με περισσότερες πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα στη διαχείριση έργων.

Scroll to Top