το έργο

Πόσο πράσινη είναι η διαχείριση το έργου σας; – Τι λαμβάνετε υπόψιν σας όταν οργανώνετε εκπαιδευτικά συνέδρια ή εκδηλώσεις; Ή τι είδους υλικό μάρκετινγκ και διάδοσης χρησιμοποιείτε για το έργο σας; Πώς ταξιδεύετε για το έργο; Με το έργο Think Twice! που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να σκεφτείτε διπλά τις καθημερινές σας δραστηριότητες στη διαχείριση (και όχι μόνο) των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων και την επίδραση που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον.
Η επίτευξη της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διασύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προοπτικών είναι από τους πιο δύσκολους στόχους για τους οργανισμούς και τις εταιρείες σε όλον τον κόσμο. Αυτό που μερικές φορές φαίνεται ως αποθαρρυντική και υπερβολικά δύσκολη αποστολή μπορεί επίσης να προσεγγιστεί ξεκινώντας με μικρά βήματα. Ως εκ τούτου, για την υποστήριξη των διαχειριστών έργων σε όλη την Ευρώπη, το έργο Think Twice! είναι εδώ για να μοιραστεί τις γνώσεις, την εμπειρία και παραδείγματα καλών πρακτικών από την εργασία και τη διαχείριση έργων με έναν πιο οικολογικά βιώσιμο τρόπο.

think twice! the project
think twice! impact

αντίκτυπος

Ο επιθυμητός αντίκτυπος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που μπορούν να μεταβιβαστούν για να καταστεί η διαχείριση των έργων πιο οικολογικά βιώσιμη.
Οι διαχειριστές των έργων θα πρέπει να είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τις συνέπειες των πράξεων τους και θα πρέπει να ενισχύσουν την ικανότητά τους για συνειδητή λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη και πρακτική εφαρμογή της οικολογικής βιωσιμότητας στις καθημερινές διαδικασίες στην εργασία. Μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο που δουλεύουν οι οργανισμοί μας και να γίνουμε πρότυπα για τους άλλους οργανισμούς όπως και διάφορες ομάδες-στόχους με τις οποίες συνεργαζόμαστε καθημερινά στο πλαίσιο των έργων μας.
Στόχος μας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο να αναλύουν κριτικά τις δικές τους πρακτικές στην εργασία, να τις επανεξετάσουν στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψιν πράσινες εναλλακτικές λύσεις, και τέλος να θεσπίσουν καλές πρακτικές, δίνοντας έτσι το παράδειγμα της βιώσιμης διαχείρισης για άλλους οργανισμούς.

στόχοι

think twice! objectives
think twice! figure

ομάδες – στόχοι

αποτελέσματα

think twice! treasury

Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με καλές πρακτικές για οικολογικά βιώσιμη διαχείριση έργων.

think twice! treasury

Ψηφιακό Stress Test των υφιστάμενων πρακτικών, το οποίο θα οδηγεί σε εξατομικευμένη εκπαίδευση.

Scroll to Top