projekt

Kako ekološko je upravljanje vašega projekta?
– Kaj upoštevate pri organizaciji izobraževanj ali dogodkov? Kaj pa pri gradivu za diseminacijo? Kako potujete v sklopu projekta? Kakšne vrste in način prevoza uporabljate?

S projektom ThinkTwice!, ki se izvaja v okviru programa Erasmus +, vas želimo spodbuditi, da dvakrat premislite o svojih vsakodnevnih dejavnostih pri upravljanju vseh, ne samo evropsko financiranih projektov, in o vplivu, ki bi ga lahko imeli na okolje. Doseganje trajnosti poslovnih dejavnosti, prepletanje socialnih, ekonomskih in okoljskih perspektiv, je eden od najzahtevnejših ciljev za organizacije in podjetja po vsem svetu. Kljub temu, da se to včasih zdi kot zastrašujoča in izjemna naloga, se je lahko lotimo tudi z majhnimi koraki. Zato je projekt ThinkTwice! v pomoč projektnim vodjem po Evropi, namenjen izmenjavi znanja, izkušenj in primerov dobre prakse dela in upravljanja projektov na bolj ekološko trajnosten način.

think twice! the project
think twice! impact

Učinek

Želeni učinek dosežemo z razvojem inovativnih prenosljivih orodij, s katerimi lahko vodenje projektov na splošno postane bolj ekološko trajnostno.

Vodje projektov bi se morali bolj zavedati posledic svojih dejanj. Okrepiti bi morali svoje sposobnosti zavestnega odločanja, kritičnega mišljenja in praktične uporabe ekološke trajnosti v vsakdanjih delovnih postopkih. Vplivamo lahko na način delovanja naših organizacij in postanemo vzorniki tako drugim organizacijam kot tudi različnim ciljnim skupinam, s katerimi vsakodnevno sodelujemo v okviru naših projektov.

Naš cilj je omogočiti organizacijam na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, da kritično analizirajo lastne delovne prakse in rutine. Nato jih ponovno preučijo ob upoštevanju zelenih alternativ in na koncu vzpostavijo dobro prakso ter tako dajo zgled trajnostnega upravljanja drugim organizacijam.

cilji

think twice! objectives
think twice! figure

ciljne skupine

rezultati

think twice! treasury

Zakladnica skrbno izbranih dobrih praks pri ekološko trajnostnem vodenju projektov

think twice! treasury

«Stresni test« obstoječih praks z individualiziranim načrtom učne poti

Scroll to Top