Wisamar | Γερμανία

Το Wisamar είναι ένα μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ινστιτούτο στο Leipzig της Γερμανίας, με κύριο αντικείμενο την επαγγελματική και πολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι διαπιστευμένο ως εκπαιδευτικός πάροχος από το TÜV και ως πάροχος μαθημάτων ένταξης από το αρμόδιο γραφείο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Το Wisamar παρέχει υπηρεσίες στην αγορά εργασίας και κοινωνική ένταξη, δια βίου μάθηση, δράσεις κινητικότητας και συμβουλευτική για δράσεις κινητικότητας, και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων. Σε συνεργασία με φορείς από την περιοχή της Leipzig-Halle, καθώς και από όλη την Ευρώπη, στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών Ευρωπαϊκών δράσεων, σχετικά με την εκπαίδευση και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Associació de Programes Educatius OpenEurope | Ισπανία

News-leaves
News-leaves

Ο Open Europe είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος στοχεύει στη συμμετοχή εκπαιδευτικών, δασκάλων, καθηγητών, σπουδαστών και ολόκληρης της κοινωνίας στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, που εστιάζουν στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα προγράμματα του οργανισμού είναι σχεδιασμένα να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές, ηγετικές και επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανισμών και του εθελοντισμού που λύνει κοινωνικά προβλήματα, ειδικά σε αυτές που σχετίζονται με την κοινωνική υπευθυνότητα, τη μετανάστευση, την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων και των έξυπνων πόλεων.

p-consulting.gr | Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με έδρα την Πάτρα (Ελλάδα).

Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή:

  • ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης τους.
  • υπηρεσιών εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών ποικίλων ομάδων στόχου (νέοι, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, επιχειρηματίες κ.λπ.)
  • υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών
  • οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών (μέσω της υλοποίησης Έργων), που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και κυρίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο με φορείς και οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, με την πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη συνεργαστεί μέσα από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων και μέσα από ομάδες εργασίας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Forums.Η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με αρκετή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα.

Eurosuccess Consulting | Κύπρος

Η Eurosuccess (Κύπρος) παρέχει, μέσω μιας δυναμικής ομάδας νέων επιστημόνων, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου, ειδικά σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess αναγνώρισε, από τα πρώτα βήματα της λειτουργίας της, την ανάγκη δημιουργίας δεσμών μεταξύ της κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και έδωσε μεγάλη έμφαση στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει, επίσης, αρχίσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή προγράμματα, μέσα από ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας του ιδρυτή της.

Επιπλέον, η Eurosuccess Consulting είναι μέλος στους ακόλουθους Οργανισμούς: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).

Επιπρόσθετα, η Eurosuccess Consulting αποτελεί πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) καθώς λειτουργεί και ως εξεταστικό κέντρο πιστοποιημένη από τον ACTA, ο οποίος είναι οργανισμός πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα.

Taste Roots | Ιταλία

Η συνεταιριστική εταιρεία Taste Roots (www.upwell.dev/www.tasteroots.it) είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2017 στην κομητεία Latina, μόλις 60 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης. Ο συνεταιρισμός συγκεντρώνει επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως ο προγραμματισμός πληροφορικής, η διαχείριση έργων, το μάρκετινγκ, η γραφιστική, η διεθνής συνεργασία, η κτηνιατρική, η υδατοκαλλιέργεια και η γεωργία. Κύριος στόχος της είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια), η ψηφιακή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων και βιώσιμες πρακτικές για την οικολογικά συμβατή ανάπτυξη εδαφών.
Η Taste Roots έχει καθιερωθεί για να συνδυάζει την εμπειρία στην επιχειρηματική ανάπτυξη, την ψηφιακή επικοινωνία, τη διαχείριση έργων, την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και την τεχνική υποστήριξη (κυρίως στον τομέα της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας) και την κατάρτιση που αποκτούν τα ιδρυτικά μέλη. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν πρόσφατα ομαδοποιηθεί με μία επωνυμία Upwell, ενώ η επωνυμία Taste Roots έχει γίνει μια εικονική αγορά να παρέχει στους αγρότες ένα χώρο για να διακινούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο.

edEUcation Ltd | Ηνωμένο Βασίλειο

Η edEUcation Ltd. είναι μία εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία στην εργασία σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εταιρεία είναι επίσης έμπειρη στην ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων κατάρτισης και προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες. Η edEUcation παρέχει μια σειρά υπηρεσιών σε οργανισμούς στη Βόρεια Αγγλία με στόχο τη βελτίωση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των καθηγητών ξένων γλωσσών, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον τομέα της καθοδήγησης με συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ένα μοντέλο διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των δημιουργικών μεθοδολογιών και της υποστήριξης σε οργανισμούς για την ανάπτυξη διεθνών δεσμών. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να επιδεικνύει αποτελεσματική βελτίωση μέσω της πρακτικής δραστηριότητας.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σλοβενίας

Η CCIS είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εθελοντική οργάνωση που εκπροσωπεί όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στη Σλοβενία, ενώνοντας 24 ενώσεις υποκαταστημάτων και λειτουργώντας ένα δίκτυο 13 περιφερειακών επιμελητηρίων. Η CCIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας στην επιχειρηματική υποστήριξη, μέσω του νομικού τμήματος, του τεχνικού τμήματος και της μονάδας καινοτομίας, του τμήματος περιβάλλοντος, του κέντρου διεθνοποίησης και του γραφείου EEN. Η CCIS έχει την ιδιότητα ενός αντιπροσωπευτικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και ως εκ τούτου είναι η νομοθεσία και ο εταίρος πολιτικής της κυβέρνησης, καθώς και ένας οργανισμός κοινωνικών εταίρων. Η CCIS αποτελεί μέρος ενός εκτεταμένου διεθνούς δικτύου, μέσω της συμμετοχής σε διάφορους μεγάλους οργανισμούς, που συμμετέχουν επίσης σε πολυάριθμα εθνικά και διακρατικά έργα που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τη διεθνοποίηση, τα κοινωνικά θέματα, καθώς και την κατάρτιση και εκπαίδευση.

University of Aveiro | Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο του Aveiro είναι ένα νέο Πορτογαλικό πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1973, με πάνω από 15000 φοιτητές πλήρους απασχόλησης (πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) συμπεριλαμβανομένων διεθνών φοιτητών ετησίως περίπου 15%. Το Πανεπιστήμιο έχει ισχυρό ερευνητικό προφίλ και μια σταθερή εμπειρία συνεργασίας και έργων με τοπικούς φορείς. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης που ενσωματώνει 16 Τμήματα που καλύπτουν ακαδημαϊκούς τομείς που κυμαίνονται από τη Μηχανική και τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και 4 Πολυτεχνεία και διάφορα κέντρα κατάρτισης που απευθύνονται στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το Πανεπιστήμιο του Aveiro λειτουργεί ως περιφερειακό δίκτυο εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας ισχυρούς δεσμούς με τη γύρω κοινότητα και αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο στην ανάπτυξη πτυχίων σε νέους θεματικούς τομείς.

Scroll to Top