Wisamar | Nemčija

Wisamar je neprofitna izobraževalna ustanova v Leipzigu v Nemčiji, ki deluje na področju poklicnega izobraževanja, kulturnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Wisamar je pooblaščen pri TÜV kot izvajalec izobraževanja in pri Uradu za migracije in begunce kot izvajalec integracijskih tečajev. Wisamar deluje na področju trga dela in socialne integracije, nadaljnjega izobraževanja, EU mobilnosti in svetovanja za mobilnost. Deluje tudi kot projektna pisarna za različne projekte, ki jih financira EU. Skupaj s partnerji iz regije Leipzig-Halle in iz vse Evrope smo zavezani skupnim evropskim dejavnostim na področju izobraževanja in regionalnega razvoja.

Associació de Programes Educatius OpenEurope | Španija

News-leaves
News-leaves

Združenje izobraževalnih storitev „OpenEurope“ je neprofitna organizacija, katere namen je vključiti vzgojitelje, učitelje, profesorje, študente in celotno skupnost v izvajanje projektov in programov, ki iščejo vseživljenjski učni proces. Naši programi so namenjeni razvoju komunikacijskih, vodstvenih in poklicnih veščin udeležencev. Posebna pozornost je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij in prostovoljstva za reševanje socialnih problemov. Zlasti tistih, povezanih s civilno udeležbo, priseljevanjem in za boljše izkoriščanje tehnologije ali pametnih mest.

p-consulting.gr | Grčija

Podjetje za IT, usposabljanje in svetovanje s sedežem v Patrasu (Grčija). Glavni cilji podjetja so zagotavljanje:

  •  kakovostnih informacijskih in svetovalnih storitev za družbe in podjetja v vseh gospodarskih sektorjih,
  • usposabljanj, ki obravnavajo potrebe različnih ciljnih skupin,
  • IT storitev, s fokusom na spletni razvoj in ustvarjanje spletnih izobraževalnih platform,
  • vodenja in razvoja projektnih storitev, ki so večinoma usmerjene v izboljšanje kakovosti življenja ljudi, zlasti tistih iz socialno ranljivih skupin. Poleg tega ima podjetje dobro vzpostavljeno mrežo s partnerji iz vse Evrope, s katerimi je že sodelovalo v evropskih projektih in prek delovnih skupin v več evropskih forumih ter organizacijah. Podjetje ima osebje z veliko izkušnjami na področju evropskih in nacionalnih projektov.

Eurosuccess Consulting | Ciper

Eurosuccess Consulting (Ciper) prek dinamične ekipe mladih znanstvenikov ponuja celovit paket storitev, ki obravnava potrebe sodobnih ciprskih podjetij, zlasti na področju inovacij in tehnologije. EUROSUCCESS je že v začetnih korakih svojega delovanja ugotovil, da je treba vzpostaviti povezave med ciprskim gospodarstvom in širšim evropskim trgom ter dal velik poudarek izkoriščanju potencialov, ki jih je ustvaril pristop Cipra k Evropski uniji. Danes EUROSUCCESS ponuja različne storitve tako javnemu kot zasebnemu sektorju na Cipru. Prav tako so začeli aktivno sodelovati v mednarodnih povezavah prek dobro vzpostavljene mreže partnerjev v tujini. Te povezave temeljijo na intenzivnih preteklih izkušnjah njenega ustanovitelja.

Poleg tega je Eurosuccess Consulting član: Evropskega foruma tehniškega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja (EfVET), Mednarodnega trgovinskega sveta, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske politične mreže za ključne kompetence v šolskem izobraževanju (mreža KeyCoNet), Evropske mreža inovacij za vključevanje, Evropskega zavezništva za vajeništvo, Evropske delovne skupine svetovalcev za inovacije, Trgovinske in industrijske zbornice Cipra (CCCI), Ciprskih delodajalcev in Federacije industrialcev (OEB) in Trgovinsko-industrijske zbornice Nikozije (NCCI).

Poleg tega je Eurosuccess Consulting pooblaščen center za poklicno izobraževanje in usposabljanje s strani ciprskega Urada za razvoj človeških virov in izpitni center, ki ga je certificiral ACTA, organ za potrjevanje človeških virov, ki ga je ustanovila Univerza Aristotel v Solunu v Grčiji.

Taste Roots | Italija

Zadružno društvo Taste Roots (www.upwell.dev/www.tasteroots.it) je podjetje, ustanovljeno julija 2017 v okrožju Latina, le 60 kilometrov južno od Rima. Zadruga združuje strokovnjake z različnih področij, kot so IT programiranje, vodenje projektov, trženje, grafično oblikovanje, mednarodno sodelovanje, veterinarstvo, ribogojstvo in kmetijstvo. Njegov glavni poudarek je razvoj podjetij v primarnem sektorju (tako kmetijstvo, ribištvo kot ribogojstvo), digitalni prehod malih podjetij in trajnostne prakse za ekološko združljiv razvoj ozemelj.
Taste Roots so bile ustanovljene za združevanje izkušenj na področju poslovanja, digitalnega komuniciranja, upravljanja projektov, razvoja dobavne verige in tehnične podpore (predvsem na področju kmetijstva in ribogojstva) ter usposabljanja ustanovnih članov. Te storitve so bile nedavno združene pod blagovno znamko Upwell, blagovna znamka Taste Roots pa je postala virtualni trg, ki kmetom ponuja prostor za maloprodajo njihovih izdelkov na spletu.

edEUcation Ltd | Združeno kraljestvo

edEUcation Ltd. je svetovalno podjetje za izobraževanje v Združenem kraljestvu s strokovnim znanjem pri delu na mednarodnih izobraževalnih programih. Podjetje ima tudi izkušnje z razvojem spletnih orodij za usposabljanje in programov usposabljanja za profesionalce. edEUcation nudi vrsto storitev organizacijam na severu Anglije, namenjene izboljšanju šolstva, vključno z izpopolnjevanjem učiteljev jezikov, usposabljanjem učiteljev in mladinskih delavcev, izobraževanjem in mentorstvom za nenehen poklicni razvoj v več državah EU, praktičnega poučevanja, vključno z ustvarjalnimi metodologijami, in podpiranje organizacij pri razvoju mednarodnih povezav. Filozofija podjetja je pokazati učinkovito izboljšanje s praktičnimi aktivnostmi.

Gospodarska zbornica Slovenije | Slovenija

GZS je največja neodvisna prostovoljna organizacija, ki zastopa vse poslovne sektorje v Sloveniji. Združuje 24 panožnih združenj in upravlja mrežo 13 regionalnih zbornic. GZS nudi široko paleto strokovnih znanj na področju poslovne podpore. Navedeno izvaja s svojim pravnim oddelkom, oddelkom za tehnološki razvoj in inovacije, oddelkom za okolje, centrom za internacionalizacijo in pisarno EEN. GZS ima status reprezentativne gospodarske zbornice in je tako vladna zakonodajna in politična partnerica ter organizacija socialnih partnerjev. GZS je del obsežne mednarodne mreže s članstvom v različnih krovnih organizacijah. Sodeluje tudi v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih, povezanih z raziskavami in razvojem, poslovanjem in podjetništvom, internacionalizacijo, socialnimi vprašanji ter usposabljanjem in izobraževanjem.

University of Aveiro | Portugalska

Univerza v Aveiru je mlada portugalska univerza, ustanovljena leta 1973, z več kot 15.000 rednimi študenti (diplomskimi in podiplomskimi), vključno s približno 15% mednarodnih študentov vsako leto. Univerza ima močan raziskovalni profil/kader. Ima dobre izkušnje s sodelovanjem in delom na projektih z lokalnimi deležniki. Univerza ima edinstven model upravljanja, ki vključuje 16 oddelkov, ki pokrivajo akademska področja, od tehnike, umetnosti in humanistike ter dodatno še 4 politehnične šole in različna izobraževalna središča za izobraževanje odraslih. UA deluje kot regionalna mreža za izobraževanje in usposabljanje, ki spodbuja tesne povezave z okoliško skupnostjo, in je priznana kot pionirska univerza pri pridobivanju diplom na novih tematskih področjih.

Scroll to Top